Informácie o nás

SVET3

Rozšíril sa o časť spojeneckého kmeňa T-G-K a neskôr o kmeň -RS-


๑๑۩۞۩๑๑


Sme sesterským kmeňom -*WS*- a jeho akadémiou.
Naša diplomacia je spoločná.
Zmocnenec pre diplomatické záležitosti je
1marian๑๑۩۞۩๑๑


SPOJENCI
Máme, ale z taktickým dôvodov
neudávame.


๑๑۩۞۩๑๑


Každý žadatel o vstup dostane pozvánku až po 24 hodinách od jejího požádání. Vstup každého hráče musí projít svolením, jestli se nejedná o naši farmu.

๑๑۩۞۩๑๑

Spodná hranica pre prijatie nových členov nie je stanovená.

๑๑۩۞۩๑๑

RADA KMEŇA
Memnon
Zihuataneo
Skorpionka32
Zubata
yokovec3
krt99
۩۞۩๑๑۩۞۩

Správca fóra
Memnon


۩۞۩๑๑۩۞۩

Kmeňové stanovy

Prijímame všetkých, ktorí majú záujem hrať a zdieľať naše ciele.

Dôležité!

Hráč po vstupe do kmeňa na vlastnú žiadosť, nemá 72 hodín nárok na akúkoľvek formu podpory ! Týmto ustanovením chceme predísť prijímaniu fariem a hráčov, ktorí sa chcú k nám iba schovať.

1./ Sme kmeň slobodných bojovníkov.

2./ Náš kmeň je založený na princípoch : sloboda, rovnosť, bratstvo.

3./ Všetky dôležité rozhodnutia sa prerokovávajú verejne na fóre.

4./ Povinnosti členov kmeňa :
- Nezištná pomoc všetkým spolubojovníkom v maximálnej možnej miere.
- Čítať fórum, reagovať na príspevky a udržiavať v ňom poriadok.
- Zapájať sa do aktivít kmeňa - v prípade vojny sa automaticky zapájajú všetci
- Hráč je povinný rozvíjať seba a svoju dedinu.
- Maximálna povolená neúčasť v hre je dva dni a to na vlastné nebezpečenstvo! (riziko napadnutia)

5./ Práva členov kmeňa :
- Využívať silu kmeňa a jeho súdržnosť v maximálnej možnej miere.
- Dostávať podpory v maximálnej možnej miere.

6./ Zástup hráč využíva iba v rámci kmeňa.

7./ Odchod z kmeňa je možný iba po náležitom oznámení, zdôvodnení a schválení Radou Kmeňa.
Návrat do kmeňa je možný len po odsúhlasení Radou Kmeňa!

8./ Viac, ako 7 denná nenahlásená neúčasť má za následok automatický vyhadzov z kmeňa a následné farmenie dediny.

۞۞۞۞۞۞۞

História

HEIAN bol založený hráčmi Lafayette, marbi2 a Oktavius.

Stránka Vytvorená © 2009 .22.7

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode